آشنایی با رئیس حوزه هنری
 
 

دکتر اسماعیل آجرلو

خلاصه سوابق و فعالیت ها

سوابق تحصيلي:

 1. کارشناس ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق- دانشگاه امام صادق (ع)
 2. دکتری حقوق عمومی- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

سابقه علمی - اجرایی:

 1. مشاور شهردار و عضو هیأت رئیسه مشاوران جوان شهردار کرج.
 2. پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان.
 3. معاون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج.
 4. معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز.
 5. مسئول کارگروه حقوق شهروندی در ستاد سمن های شورای شهر تهران.
 6. مسئول پروژه تحقیقاتی"تدوین مبانی نظری مهندسی فرهنگی در قانون اساسی و اسناد بالادستی" در شورای فرهنگ عمومی کشور.
 7. دبیر سه دوره جشنواره بین المللی حقوق بشر آمریکایی - علمی، فرهنگی و هنری-

   سوابق آموزشی:

 1. مدرس و طراح دوره‌های علمی دانشگاه امام حسین (ع)، کارشناسی ارشد.
 2. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.
 3. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد صبا شهر، مقطع کارشناسی
 4. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد، مقطع کارشناسی

تشویق ها و رتبه های علمی:

 1. رتبه یک آزمون دکتری حقوق عمومی- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 2. برگزیده جایزه کتاب سال دانشجویی جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 برای کتاب «حقوق اساسی تطبیقی کشورهای اسلامی»
 3. کاندیدای کتاب سال دانشجویی 1393 برای کتاب «توسعه اجتماعی در اندیشه اسلامی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
 4. کاندیدای کتاب سال جمهوری اسلامی 1395 برای کتاب «حقوق اساسی تطبیقی کشورهای اسلامی»
 5. پایان نامه برتر کارشناسی ارشد و پژوهشگر نمونه دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) در سال 1389
 6. برگزیده و تقدیر شده در همایش های علمی داخلی و بین المللی

کتاب‌های تألیفی:

 1. کتاب"توسعه اجتماعی در اندیشه اسلامی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" انتشارات دانشگاه امام‌صادق (ع).
 2. کتاب "حقوق اساسی تطبیقی کشورهای اسلامی" انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان.
 3. کتاب "مبانی انسان‌شناختی اصل تفکیک قوا-­­ بررسی تطبیقی در حاکمیت اسلام و حکومت‌های مدرن" انتشارات پرهیب
 4. کتاب "دادرسی اساسی تطبیقی" (گروهی) انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان.
 5. کتاب "نظام حقوقی حاکم بر سازمان­های مردم­نهاد در جمهوری اسلامی ایران" انتشارات پرهیب
 6. کتاب "تشکل های مردم نهاد دفاع مقدس- نحوه تأسیس و اداره و نظام حقوقی" انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس.
 7. کتاب" تشکیلات و بایسته های نظام حقوق داخلی و بین المللی سازمان های مردم نهاد" انتشارات پژواک عدالت.
 8. کتاب"مبانی نظری مهندسی فرهنگی در قانون اساسی و اسناد بالا دستی" انتشارات پرهیب.
 9. کتاب "رهیافتی بر انقلاب اسلامی و مبانی تمدن اسلامی" انتشارات پرهیب.

مقالات علمی- پژوهشی:

 1. مقاله با عنوان "نظام حقوق اداری و مالی حاکم بر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور" فصلنامه تحقیقات اطلاع­رسانی و کتابخانه‌های عمومی (پیام کتابخانه).
 2. مقاله با عنوان "رهیافتی بر استعاره‌ معناگرای قدرت در حقوق عمومی" فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی دانشگاه قم.
 3. مقاله با عنوان "مبانی انسان‌شناختی اصل تفکیک قوا- بررسی تطبیقی" فصلنامه پژوهش حقوق دانشگاه امام صادق (ع).
 4. مقاله با عنوان "از کشور اسلامی تا امت اسلامی- راهبردهای نظام حقوق اساسی و حاکمیت در جهان اسلام" دو فصلنامه قدرت نرم.

مقالات با درجه علمی- ترویجی:

 1. مقاله با عنوان "وظایف مجلس و شرایط و قلمرو قانون­گذاری از منظر مرحوم آخوند خراسانی (ره)" فصلنامه تخصصی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع).
 2. مقاله با عنوان "دادرسی اساسی تطیقی- بررسی کار ویژه­های دیوان قانون اساسی اتریش" فصلنامه دانش حقوق عمومی.
 3. مقاله با عنوان "انقلاب اسلامی و رهیافتی بر استعاره معناگرای قدرت جهانی" فصلنامه جامعه پژوهی- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 4. مقاله با عنوان "مؤلفه‌های توسعه اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" فصلنامه دولت اسلامی.
 5. مقاله با عنوان "دادرسی اساسی تطیقی- بررسی کار ویژه­های دادگاه قانون اساسی بلژیک" فصلنامه بررسی‌های حقوق عمومی.
 6. مقاله با عنوان "دادرسی شرعی در نظام قضایی کشور لبنان" فصلنامه حقوق عمومی در اسلام دانشگاه امام صادق (ع).

مقالات در کتاب مجموعه مقالات ودارای رتبه در همایش‌های ملی و بین المللی

 1. مقاله با عنوان "رهیافتی بر اعتماد به نفس ملی با فرآیند تولید معنا و نفی مدرنیسم معرفتی در انقلاب اسلامی"- برگزیده همایش و منتشر شده در کتاب مجموعه مقالات همایش ملی (فرهنگ عمومی، اعتماد به نفس ملی و انقلاب اسلامی)؛ برگزار شده توسط شورای فرهنگ عمومی کشور.
 2. مقاله با عنوان " کارکرد اجتماعی نهادهای حقوقی- وقف نماد رشد انسانی در جامعه دینی" برگزیده همایش بین المللی وقف و تمدن اسلامی و منتشر شده در کتاب مجموعه مقالات این همایش.
 3. مقاله با عنوان "مؤلفه‌های توسعه اجتماعی در قانون اساسی" همایش بین­المللی توسعه اجتماعی- پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 4. مقاله با عنوان "بازشناسی حقوق بشر از منظر اسلام و بررسی مصادیق آن در قیام عاشورا" برگزیده همایش و منتشر شده در کتاب مجموعه مقالات (کنگره سراسری عاشورا پژوهی)؛ برگزار شده توسط مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) و سازمان اوقاف و امور خیریه.
 5. مقاله با عنوان "استعاره نوین قدرت جهانی با فرآیند تولید معنا و نفی مدرنیسم معرفتی" برگزیده همایش و منتشر شده در کتاب مجموعه مقالات همایش ملی (۳۰ سال انقلاب اسلامی)؛ برگزار شده توسط دانشگاه صنعتی شریف.
 6. مقاله با عنوان "مؤلفه‌های حقوق عمومی و فرآیند قانون­گذاری از منظر مرحوم آخوند خراسانی (ره)" منتشره در کتاب مجموعه مقالات "دین و قانون"؛ معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع).
 7. تألیف مدخل‌های "وقف" و "پلورالیسم حقوقی" و "هیأت منصفه" و "امت" و "تفکیک قوا" و "قدرت سیاسی" در دایرة المعارف و دانشنامه حقوق عمومی.
 8. مقاله با عنوان "شرح مبسوط اصل60 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" در کتاب مجموعه مقالات شرح مبسوط قانون اساسی- پژوهشکده شورای نگهبان.
 9. مقاله با عنوان "شرح مبسوط اصل 74 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" در کتاب مجموعه مقالات شرح مبسوط قانون اساسی- پژوهشکده شورای نگهبان.

سخنرانی علمی و داوری مقالات

 1. سخنرانی علمی با عنوان "حقوق بشر و مسئله پوشش" در سلسله نشست‌های (اسلام و حقوق بشر) برگزارشده توسط کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی.
 2. سخنرانی "تشریح نظام حقوقی و فرایند قانون‌گذاری در ایران" ویژه نمایندگان مجلس قانون‌گذاری سومالی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 3. سخنرانی و کارگاه علمی "آشنایی با مسائل حقوقی سازمان های مردم نهاد در ایران" ویژه مسئولین کشوری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس.
 4. سخنرانی و کارگاه علمی "حقوق فرهنگی و هنری در ایران" دانشگاه فرهنگ و هنر البرز.
 5. داوری مقالات علمی-پژوهشی ویژه همایش­ها و نشریات مختلف.
 
     
 
مصاحبه ها و يادداشت‌هاي رئيس حوزه هنري استان البرز
 
 
هنرمندان به رسالت خود عمل می کنند
هنرمندان به رسالت خود عمل می کنند
عباس ناصری عضو هیئت داوران دومین جشنواره بین المللی حقوق بشر آمریكایی: تفكر سلطه جویانه آمریكایی، خلاف انسانیت و حقوق بشر واقعی است. هنر به عنوان یك زبان بین‌المللی كه نیاز به ترجمه ندارد، قادر .است تا پیام خود را به سرعت در دنیا منتشر كند.
18:26 عصر ۱۳۹۶/۳/۸
فصل نو مهارتِ نو
دوره های آموزشی هنر
فصل نو مهارتِ نو
افتتاح مرکز تخصصی آموزش هنر «سوره» در حوزه هنری استان البرز
12:44 عصر ۱۳۹۶/۳/۷
تسهیلات ویژه حوزه هنری البرز برای خبرنگاران و اهالی رسانه
توسط حوزه هنری البرز صورت می گیرد:
تسهیلات ویژه حوزه هنری البرز برای خبرنگاران و اهالی رسانه
ارائه تسهیلات ویژه سینما هجرت و کافه کتاب سما حوزه هنری البرز برای خبرنگاران و اهالی رسانه.
15:05 عصر ۱۳۹۶/۲/۱۸
رایحه هنر انقلابی در البرز
اعلام ویژه برنامه های هفته هنر انقلاب اسلامی در استان البرز
رایحه هنر انقلابی در البرز
با فرارسیدن 20 فروردین ماه سالروز شهادت " شهید سید مرتضی آوینی"سید شهیدان اهل قلم و همچنین هفته هنر انقلاب اسلامی، در سراسر کشور ویژه برنامه های متعدد و متنوعی اجرا می شود. دراستان هنرپرور و هنرمند خیز البرز نیز با محوریت حوزه هنری البرز برنامه های فرهنگی و هنری با موضوع هنر انقلاب اسلامی برگزار می گردد.
11:44 صبح ۱۳۹۶/۱/۱۹
حوزه هنری البرز در خط مقدم حمایت از هنرمندان است
رییس حوزه هنری البرز عنوان کرد
حوزه هنری البرز در خط مقدم حمایت از هنرمندان است
دکتر اسماعیل آجرلو در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهرستان کرج، رویکرد حوزه هنری استان البرز را حمایت از هنرمندان استان برای تولید آثار هنری ارزشی اعلام کرد.
09:33 صبح ۱۳۹۶/۱/۱۹
اکران منتخب فیلم های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در البرز
اکران منتخب فیلم های سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در البرز
حوزه هنری استان البرز پنج فیلم سینمایی شاخص سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر را برای اهالی فرهنگ و هنر البرز بصورت ویژه اکران می کند.
15:26 عصر ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
«گرافیک شهری در کرج رونق می‌گیرد»
همکاری مشترک بین حوزه هنری و سازمان زیباسازی شهرداری
«گرافیک شهری در کرج رونق می‌گیرد»
رئیس حوزه هنری البرز از عقد تفاهم‌نامه مابین حوزه هنری البرز و سازمان زیباسازی شهرداری کرج با موضوع همکاری‌های مشترک در تولید محتوا و آثار هنری برای گرافیک شهری خبر داد.
10:46 صبح ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
 
     
تمامی حقوق این سایت متعلق به حوزه هنری استان البرز است | نقشه سايت
     
>